Edukacija i osposobljavanje nezaposlnih

Edukacija i osposobljavanje

Svi podaci govore kako je cjeloživotno učenje neizbježno kako bi se odgovorilo na zahtjeve tržišta i osigurala kvaliteta života.

Stradalnici od mina, njihove obitelji i zajednice, predstavljaju osjetljivu društvenu skupinu koja je proživjela teška traumatska iskustva uzrokovana ratnim razaranjem, gubitkom voljenih osoba, djetinjstva, mladosti… Nažalost županije pogođene MES-om i NUS-om često su neravnopravne u odnosu na ostatak društva i onemogućene u zadovoljenju osnovnih egzistencijalnih i životnih potreba kao što su edukacija ili zaposlenje.

Upravo iz tog razloga, potrebno im je osigurati kontinuiranu podršku i dotaknuti njihove živote na pozitivan i konstruktivan način. Pružanjem podrške u ostvarivanju „normalnih“, osnovnih uvjeta obrazovanja utječemo na smanjenje neravnopravnosti i marginalizacije, potičemo na aktivo uključivanje u društvo, na razvoj pojedinca, obitelji i cijele zajednice. Važnost obrazovanja od neprocjenjivog je značaja jer ono sprečava društveno raslojavanje i isključenost pojedinaca i skupina.

U suradnji sa zainteresiranim učilištima želimo omogućiti kvalifikacije i prekvalifikacije u skladu s potrebama i mogućnostima korisnika, kao i osigurati odgovarajuće stipendije u svrhu lakše provedbe redovnog obrazovanja. Također, cilj nam je u okviru obrazovanja poticati volonterski rad korisnika u svrhu stjecanja radnog iskustva i produbljivanja socijalnog djelovanja u zajednici.